Tarieven per 1 januari 2020

Bij VCO Kinderdomein willen wij zoveel mogelijk de door u werkelijk afgenomen uren benaderen. Daarom hebben wij gekozen voor het 52 of 40 weken model, waaruit ouders kunnen kiezen. Gebruikelijk in de kinderopvang is dat u uw maandtarief vastgesteld krijgt op basis van 52 weken (dus inclusief 12 vakantieweken). Mocht u daar behoefte aan hebben dan kan dat uiteraard bij Kinderdomein. Hieronder ziet u het uurtarief bij 52 weken. Mocht u op voorhand al weten dat u geen 52 weken gebruik gaat maken van de opvang dan kunt u bijvoorbeeld een keuze maken voor het 40 weken model.

De totale bruto opvangkosten per jaar worden verdeeld over 12 gelijke termijnen en per maand automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 23ste van de maand voorafgaand aan de factuur betreffende periode. Alle tarieven zijn inclusief tussendoortjes, vers fruit en drinken. Tijdens hele dagen opvang krijgen alle kinderen ook een voedzame en gezonde lunch aangeboden. 

TARIEVEN KINDERDAGVERBLIJF: KINDEREN VAN 0-4  JAAR : € 8,45 PER UUR

Hele dag opvang, bijvoorbeeld 8.00 - 18.00 uur:

Halve dag, ochtend of middag van bijvoorbeeld 8.00 - 13.00 uur of 13:00 - 18:00 uur

52 weken: hele dag (10 uur) € 8,45 per uur
52 weken: halve dag (5 uur) € 8,95 per uur
40 weken: hele dag (10 uur) € 9,45 per uur
40 weken: halve dag (5 uur) € 10,- per uur

Flexibele opvang: 10% meerprijs. Bijvoorbeeld bij een 52 weken pakket hele dagen wordt het uurtarief: € 9,30

U kunt buiten uw contract uren om uiteraard extra dagdelen afnemen tegen het tarief behorende bij het pakket naar uw keuze.

TARIEF PEUTEROPVANG, GELIJK AAN TIJDEN BASISSCHOOL, GEDURENDE DE 40 SCHOOLWEKEN: € 8,65 PER UUR

Peuteropvang tijdens schooltijden is mogelijk binnen de Integrale Kindcentra waar Kinderdomein partner is van de basisschool. De aanvangs- en eindtijden lopen gelijk met de betreffende basisschool. 
Voor dit arrangement kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Tussen de middag is een gezonde lunch inbegrepen.

TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG : KINDEREN VAN 4-13 JAAR:

52 weken: € 7,70 per uur
40 weken: € 8,90 per uur

Flexibele opvang: 10% meerprijs. Bijvoorbeeld bij een 52 weken pakket hele dagen wordt het uurtarief: € 8,47

TARIEF VOORSCHOOLSE OPVANG (7.30 – aanvang school, INCLUSIEF ONTBIJT): € 8,65 PER UUR

Voorschoolse opvang is mogelijk in combinatie met een jaar-, schoolweken- of vakantiewekenpakket.

VAKANTIEWEKENPAKKET (12 WEKEN) : € 8,65 PER UUR

KINDEROPVANG TOESLAG

Hierboven noemen wij onze bruto prijzen. Als ouder of verzorger kunt u via de Belastingdienst in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag, waardoor de netto kosten lager uit zullen vallen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl. Wij kunnen voor u ook altijd een proefberekening maken van uw maandelijkse bijdrage. 

Kinderdomein behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen worden minimaal een maand voor ingang schriftelijk aan u gemeld.

Kinderdomein hanteert een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook voor gedeeltelijke opzeggingen.