Kindcentrum Meester Snel

KINDERDAGVERBLIJF 0 TOT 4 JAAR

Zoekt u naar een kinderdagverblijf voor uw kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 4 jaar? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. VCO Kinderdomein biedt kleinschalige opvang, waar uw kind de ruimte krijgt om te leren, plezier te maken met leeftijdsgenootjes en te genieten. Een kind mag zich nooit geremd voelen om de wereld om zich heen te ontdekken, zo vinden wij.

Kindcentrum Meester Snel

De Meester Snelschool is een gezellige, kleine school in het groene hart van Losser. Het is de enige protestants christelijke school in het dorp, wat inhoudt dat er gewerkt wordt vanuit een open christelijke levensovertuiging en de daarmee samenhangende normen en waarden. Het team van de Meester Snelschool probeert dit in de dagelijkse onderwijspraktijk zichtbaar te maken door gedrag, de houding en de omgang met iedereen die op welke manier dan ook is betrokken bij de schoolgemeenschap. De volgende zaken staan voorop:

  • een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waardoor een ieder zich geaccepteerd voelt;
  • respect en verdraagzaamheid  ten aanzien van levensovertuiging, godsdienst, handicap, uiterlijk of culturele achtergrond;
  • dagelijks werken aan en vanuit normen en waarden;
  • een ongedwongen, prettige samenwerking tussen schoolleiding, team en ouders;
  • een uitdagende leeromgeving waarbinnen elk kind de eigen mogelijkheden optimaal kan benutten;
  • een school waar kinderen op een ontspannen manier met elkaar leren en spelen, met elkaar samenwerken en elkaar helpen.

EEN AFWISSELEND PROGRAMMA

Onze betrouwbare leid(st)ers zorgen er niet alleen voor dat uw kind(eren) zich veilig en prettig voelen, maar stellen ook iedere dag weer een afwisselend programma samen. Van voorlezen tot (samen) knutselen, van binnen of buiten spelen tot samen eten: geen dag is bij de kinderdagverblijven van Kinderdomein hetzelfde. Onze leidsters hebben veel ervaring in zowel de professionele kinderopvang als de pedagogiek en kijken daarom ook naar individuele interesses, de sociale ontwikkeling en hoe uw kindje in een groep functioneert.

VERTROUWD MET DE OMGEVING

De kinderdagverblijven van VCO Kinderdomein zijn allemaal gevestigd in een basisschool. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Kinderen raken op deze manier namelijk al vertrouwd met de omgeving waarin zij later zullen doorgroeien. Niet voor niets laten wij in de dagprogramma’s al af en toe aspecten uit de onderbouw naar voren komen, zoals bijvoorbeeld taal en rekenen. Ons team zorgt op deze manier – samen met uw kind! - voor een soepele overgang naar de basisschool.

Inspectierapport van de locatie

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

WILT U KOMEN KENNISMAKEN?

Wilt u zelf komen ontdekken hoe een dag bij één van onze kinderdagverblijven verloopt? Maak dan telefonisch of per e-mail een afspraak!