Kindcentrum Meester Snel

BSO 4 TOT 12 JAAR

De buitenschoolse opvang van VCO Kinderdomein biedt uw kind(eren) tussen 4 en 12 jaar volop ruimte om te genieten van hun vrije tijd. Voor of na school en zelfs in de vakanties: bij Kinderdomein krijgt uw kind altijd de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft.

Kindcentrum Meester Snel

De Meester Snelschool is een gezellige, kleine school in het groene hart van Losser. Het is de enige protestants christelijke school in het dorp, wat inhoudt dat er gewerkt wordt vanuit een open christelijke levensovertuiging en de daarmee samenhangende normen en waarden. Het team van de Meester Snelschool probeert dit in de dagelijkse onderwijspraktijk zichtbaar te maken door gedrag, de houding en de omgang met iedereen die op welke manier dan ook is betrokken bij de schoolgemeenschap. De volgende zaken staan voorop:

  • een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waardoor een ieder zich geaccepteerd voelt;
  • respect en verdraagzaamheid  ten aanzien van levensovertuiging, godsdienst, handicap, uiterlijk of culturele achtergrond;
  • dagelijks werken aan en vanuit normen en waarden;
  • een ongedwongen, prettige samenwerking tussen schoolleiding, team en ouders;
  • een uitdagende leeromgeving waarbinnen elk kind de eigen mogelijkheden optimaal kan benutten;
  • een school waar kinderen op een ontspannen manier met elkaar leren en spelen, met elkaar samenwerken en elkaar helpen.

GENOEG TE BELEVEN

Voor onze buitenschoolse opvang werken wij op iedere locatie met een vast team. Onze medewerkers zorgen ervoor dat uw kind mee kan doen aan verschillende activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans en sport. Hiervoor zetten wij specifiek opgeleidde krachten in. Maar uiteraard kan uw kind er ook voor kiezen om iets anders te gaan doen, zoals huiswerk maken, een (bord)spelletje doen, knutselen, lezen of een film kijken. Op dagen dat er geen school is, organiseren wij graag iets bijzonders. Er vindt dan een uitje plaats naar bijvoorbeeld een museum, de kinderboerderij, of andere regionale activiteiten. Ook worden er regelmatig workshops georganiseerd waaraan alle kinderen gratis deel kunnen nemen.

GEZONDE TUSSENDOORTJES

Natuurlijk zorgen wij er altijd voor dat wij genoeg gezonde tussendoortjes voor uw kind klaar hebben staan. Hierbij kunt u denken aan crackers, vers fruit of een kom yoghurt met muesli. Heeft uw kind aansluitend op de buitenschoolse opvang sporttraining of muziekles? Dan krijgt hij of zij van onze leidsters iets stevigers te eten, zodat uw kind genoeg energie heeft om zijn of haar hobby te beoefenen.

Inspectierapport van de locatie

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.