Kindcentrum Meester Snel

PEUTERDOMEIN 2 TOT 4 JAAR

ALLE PEUTERS GROEIEN BIJ KINDERDOMEIN

Peuters zijn iedere dag weer volop bezig met ontdekken, beleven, groeien en ontwikkelen. Leren spelen met leeftijdsgenootjes en het vergroten van hun woordenschat zijn hier zomaar twee voorbeelden van. Dit alles bereidt hun voor op groep 1. Maar voor kinderen is het ook op andere vlakken heel belangrijk dat zij goed voorbereid naar de basisschool gaan. Onze peuterarrangementen, bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar, kunnen hier zeer goed bij helpen.

Kindcentrum Meester Snel

De Meester Snelschool is een gezellige, kleine school in het groene hart van Losser. Het is de enige protestants christelijke school in het dorp, wat inhoudt dat er gewerkt wordt vanuit een open christelijke levensovertuiging en de daarmee samenhangende normen en waarden. Het team van de Meester Snelschool probeert dit in de dagelijkse onderwijspraktijk zichtbaar te maken door gedrag, de houding en de omgang met iedereen die op welke manier dan ook is betrokken bij de schoolgemeenschap. De volgende zaken staan voorop:

  • een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waardoor een ieder zich geaccepteerd voelt;
  • respect en verdraagzaamheid  ten aanzien van levensovertuiging, godsdienst, handicap, uiterlijk of culturele achtergrond;
  • dagelijks werken aan en vanuit normen en waarden;
  • een ongedwongen, prettige samenwerking tussen schoolleiding, team en ouders;
  • een uitdagende leeromgeving waarbinnen elk kind de eigen mogelijkheden optimaal kan benutten;
  • een school waar kinderen op een ontspannen manier met elkaar leren en spelen, met elkaar samenwerken en elkaar helpen.

UITDAGINGEN VOOR ALLE KINDEREN

Ons peuterarrangement - gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen en door de onderwijsinspectie goedgekeurde VVE-programma - is geschikt voor alle peuters. Het biedt zowel uitdagingen voor kinderen met een ontwikkelvoorsprong als ook voor kinderen die nog wat achterstand moeten inlopen. Een peuterarrangement bestaat per week standaard uit minimaal twee dagdelen van 3 uur. 

Inspectierapport van de locatie

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.