IKC het Sterrenpalet

Voor meer informatie over het IKC het Sterrenpalet bekijk de website van IKC het Sterrenpalet http://www.sterrenpaletvco.nl.

IKC Sterrenpalet

IKC Sterrenpalet is een protestants-christelijke basisschool. Leren is leuk. Leren en je ontwikkelen is belangrijk. Dat is wat onze leraren uitdragen. Zij stimuleren dat kinderen al hun talenten ontplooien: die van hoofd, hart en handen. Onderwijs maak je ook samen: leraren, leerlingen en ouders. In onze school bieden we ieder kind een warme en veilige omgeving, waardoor optimale ontplooiing mogelijk wordt gemaakt. Wij kijken bovendien heel goed naar de individuele behoeftes van ieder kind. Daarbij stellen we ons de vraag: wat heeft hij of zij nodig om verder te komen?

Belangrijke peilers

Met de Kanjertraining werken we aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Leerlingen leren zichzelf te zijn, voelen zich veilig en betrokken, leren hun gevoelens onder woorden brengen en krijgen meer zelfvertrouwen. Verder is er extra aandacht voor sport en spel op het plein. Hiervoor wordt Beweegwijs gebruikt. IKC Sterrenpalet wordt met deze methode door de uit Neede afkomstige organisatie Beweeg Wijs begeleid om meer beweeg- en speelkansen voor de leerlingen te creëren. 

Inspectierapport van de locatie

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Voor meer informatie over het IKC Sterrenpalet bekijk de website: http://www.sterrenpaletvco.nl.