IKC 0 tot 12 jaar

IKC: opvang en onderwijs onder één dak

De letters IKC staan voor Integraal Kindcentrum, een intensief samenwerkingsverband tussen basisonderwijs en kinderopvang. VCO Kinderdomein werkt als IKC actief samen met een tweetal basisscholen, namelijk Meester Snelschool in Losser en Brede School Overdinkel in Overdinkel. Wij doen dit niet voor niets: wij vinden het erg belangrijk dat ‘onze’ kinderen de basisschool met succes doorlopen.

Stimuleren en uitdagen

Van voorschoolse opvang tot basisonderwijs, van peuterarrangementen tot voor- of naschoolse opvang: VCO Kinderdomein biedt deze al onderdelen in de twee IKC’s onder één dak aan. Maar een IKC is niet alleen een gebouw, het is een optimale aansluiting tussen peuterzaalwerk, kinderdagopvang en basisonderwijs. Kinderen behalen vaker goede schoolresultaten, mede door het werken met een doorgaande leerlijn. Om deze leerlijn door te zetten, worden onze medewerkers getraind door leerkrachten. Zij vormen een team, dat samenwerkt aan de ontwikkeling van het kind. Ook zorgen zij voor een (doorlopende) ondersteuning, passend bij het kind. Hierbij zijn verschillende vragen belangrijk. Waar staat het kind in zijn of haar (sociale) ontwikkeling? Waar moet het kind nog in groeien en hoe kunnen we dat bereiken? Samen met de scholen kijken we wat nodig is om kinderen datgene aan te bieden waardoor zij extra gestimuleerd en uitgedaagd worden